Bolyai 200

Bolyai 200: „Semmiből egy új más világot teremtettem” (Temesvár, 1823. november 3.) / Nemzetközi interdiszciplináris kulturális fesztivál a Bolyaiak emlékére
Temesvár, 2023 November 2-5.
Bolyai 200: “From nothing I have created a new different world” (Temesvár, 3 Nov. 1823) / International interdisciplinary cultural festival in memory of the Bolyais
Temesvár, 2-5 November 2023
Bolyai200.temesvaros.ro
Az esemény célja az interdiszciplináris gondolkodás szükségességének kihangsúlyozása, kiemelve a kulturális nevelést, a tehetséggondozás fontosságát, amelyben mind a családnak, mind az oktatási intézményeknek jelentős szerepet kell játszaniuk. Tehát ez a fesztivál nem egy matematikai-fizikai konferencia, hiszen számos olyan rendezvény volt és lesz, hanem amely bemutatja a Bolyaiak széleskörű munkásságát a kertészettől a borászatig, az erdészettől a kemenceépítésig, az irodalomtól a zeneelméletig, a nyelvészettől az „üdvtanig”. Egyúttal remek alkalom több kiváló Bolyai-kutatóról való megemlékezésre is, valamint annak az útnak a kijelölésére, ami a megkezdett kutatómunka folytatásáról szól.
Bolyai János 1823. november 3-án írta apjának a híres levelét Temesvárról, ahol hadmérnökként szolgált a helyi erődben. Ebben a levélben az apját, Bolyai Farkast értesítette arról, hogy megtalálta az utat, amely – későbbi kifejezéssel – a Bolyai abszolút geometria és a nem-euklideszi Bolyai-Lobacsevszkij (vagy hiperbolikus) geometria felfedezéséhez vezetett. Pontosan két évvel később, 1825. november 3-án, Széchenyi István felajánlotta a birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság, későbbi nevén Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Ezért lett november 3. a „Magyar Tudomány Ünnepe”, amely egyúttal lehetőséget ad, hogy a Bolyaiakról is megemlékezzünk.
Az UNESCO esemény-naptárában is szerepel a Bolyai levél 200 éves évfordulója 2023-ban.
A Bolyaiak szerteágazó tevékenységét egy kulturális fesztivál keretében mutatjuk be. Az igaz, hogy Bolyai János a nem-euklideszi geometria felfedezésével lett világhírű, amelyet latinul jelentetett meg 1831-ben. Sajnos az 1860-as évekig kellett várni, hogy a tudományos közvélemény ezt megismerje, amikor olaszul és franciául is megjelent, majd az 1890-s években többször angolul is kiadták az USA-ban és Japánban. George Bruce Halsted kifejezetten a Bolyaiak miatt látogatott el az USA-ból Kolozsvárra és Marosvásárhelyre 1896-ban. A mű később megjelent magyarul, németül, románul, oroszul, szerbül is.
A Bolyaik tevékenysége azonban korántsem korlátozódott csak a matematikára. Az irodalomtól a zeneelméletig, a nyelvészettől a borászatig, a festészettől az „üdvtanig” (ez Bolyai János kifejezése) számos művészeti és tudományos területtel is foglalkoztak. Bolyai János kiváló hegedű-virtuóz is volt és egy fontos zeneelméleti művet is írt, amelynek a kézirata fennmaradt. János, jóval a 2. Bécsi iskola tevékenysége előtt felvetette a 12-hangú komponálás lehetőségét. Bolyai Farkas és János zeneelméleti munkásságáról egy önálló könyv is megjelent Bukarestben, 1975-ben.
Foglalkozni fogunk azzal is, hogy a vizuális művészeteket, hogyan ösztönözheti a Bolyai-Lobacsevszkij féle geometria. Kitérünk Bolyai Farkas irodalmi munkásságára, de arra is, hogy a Bolyaiak hogyan lettek irodalmi alkotások, drámák és regények szereplői.
A temesvári diákok pedig előadnak egy „levél drámát” Bolyai Farkas és Carl Friedrich Gauss levelezése nyomán, amelyet Nagy Dénes állított össze és egészített ki megjegyzésekkel.
A Bolyaiak példája rávilágít a tehetséggondozás fontosságára, amelyben a család és az oktatási intézmények is jelentős szerepet kell játszanak. Ugyanakkor mindkét Bolyai munkássága igazolja az interdiszciplináris gondolkodás jelentőségét is. Bolyai Farkas például nemcsak oktatta a matematikát, fizikát és kémiát, hanem új típusú kályhákat szerkesztett. Bolyai János. a híres matematikai eredményei mellett, kiemeltem foglalkozott azzal, hogy hogyan lehetne a világot jobbá tenni („üdvtan”). Ezeket a szempontokat is kiemeljük a fesztiválon és javaslatot teszünk tehetséggondozó-programokra.
A temesvári „Bolyai kulturális fesztivál” kapcsán pályázatot írunk ki diákoknak, és a legjobb munkákat díjazni fogjuk és bemutatjuk a rendezvény keretében.
Szervezők:
Bartók Béla Alapítvány (Temesvár)
MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottsága (KAB) – Bánsági Munkabizottság
Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME)
Szimmetria Alapítvány (SF)
Óbudai Egyetem (ÓE)
Programok
2023. nov. 2., csütörtök
Helyszín: Bartók Béla Elméleti Líceum – Temesvár
Bolyai200 – Alkotóműhely és verseny
6 diákcsapat – minden rendezvényen részt vesz, minél több médiaprodukció az eseményről és Bolyai személyiségéről, a legjobb eredményeket a rendezvény honlapján népszerűsítik és a zárórendezvényen díjazzák. A rendezvény után a díjazott alkotásokat lefordítják angolra és bemutatják a nagyközönségnek.

2023. nov. 3., péntek
Budapest – Szeged (koszorúzás, Nemzeti Emlékcsarnok)
Bolyai és Temesvár – kulturális út – Temesvár (kb. 20 perc)
Bolyai személyisége előtt tisztelgő pontjait érintő kulturális útvonal: a) Nyugati Egyetem (Pârvan utca 4.) – Bolyai János mellszobra; b) Bolyai utca – többnyelvű táblákkal ellátott emlékmű annak a háznak a falán, ahol 1823-ban Bolyai János hadmérnökként dolgozott. Koszorúzás
Színházi előadás – Temesvári Csiki Gergely Magyar Színház
Kocsis István: A tér – (monodráma Bolyai János hitéről, küzdelméről és szerelmeiről), előadja Sebestyén Aba
Bolyai emlékünnep – Új Ezredév Református Központ, Temesvár
A rendezvény megnyitóünnepsége, díszbeszédek
Orgonakoncert a Bolyaiakkal kortárs zeneszerzők műveiből – Ciurtin Viorel
Fogadás: regisztrált résztvevőknek

2023. nov. 4., szombat
Helyszín: Új Ezredév Református Központ, Temesvár
9:00 – 13:00 Tagozati előadások – első tömb
13:00 – 14:30 Ebéd
14:30 – 20:00 Tagozati előadások – második tömb
20:00 – 20:45 Hegedűkoncert – Paganini művek
Előadja Agigheoleanu Antonio-Leonard: (Paganini 5 – 3 min, Paganini 9 – 3 min, Paganini 19 – 2:30 min, Paganini 20 – 4 min, Paganini 24 – 5–6 min, Sonata La Major – 5 min, Sonata “a Preghiera” (Moses Fantasy) – 6 min)
Workshopok
W1. Renate Quehenberger, SciArt Researcher, Institute for a Global Sustainable Information Society (GSIS), Vienna – Origami Workshop: How to solve the riddle of Plato’s „5th element“ with the 3D representation of the Penrose Kites & Darts tiling, named epitahedron (E±) by enfolding the unit cell of the 5-dimensional space.
Meghívottak: temesvári képzőművészek
W2. Dr. Szilassi Lajos, docens, Szegedi Tudományegyetem – Kézbevehető geometria
Kiállítás(ok)
Renate Quehenberger, SciArt Researcher, Institute for a Global Sustainable Information Society (GSIS), Vienna – Exhibition in honor to János Bolyai: „From the Penrose tilings I’ve built the Poincaré Universe“
20:45 Borkóstolóval egybekötött fogadás: regisztrált résztvevőknek

2023. nov. 5., vasárnap
Helyszín: Új Ezredév Református Központ, Temesvár
9:00 – 12:00 Tagozati előadások. Eseményzáró
12:00 Hazautazás