Symmetry

SIS – Symmetry
International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry
President: Dénes Nagy, Budapest / Melbourne
Co-Presidents: Marcin Schroeder (Japan), Ioannis Vandoulakis (Greece)
Chair of the Oversight Committee: Ted Goranson (Australia/ U.S.A)
See the history of SIS here
A Nemzetközi Szimmetria Társaság Budapesten jött létre az 1989-es Symmetry of Structure c. kongresszus keretében, amely egy olyan interdiszcipinális fórumot biztosított, ahol a világ vezető tudósai és művészei jöhettek össze. Azért a szimmetria került a középpontba, mert egy olyan fogalomról van szó, amelyet – az Ókortól kezdve – mint a tudományban (összemérhetőség, tengelyes szimmetria, periodikusság, szimmetria csoportok, invariancia), mind a művészetben (arányosság, egyensúly, harmónia, ismétlődés) széles körben használnak. Ugyanakkor a „szimmetria” átvitt értelemben egy kapcsolatot, ill. hidat is jelenthet különböző területek között. Fontos a szimmetria-aszimmetria kettőssége is: több fizikai és kémiai Nobel-díj éppen a szimmetria sértésekkel kapcsolatos, ill. ez a fogalom-pár számos esztétikai elméletben is szerepel az építészettől a zenéig. A szimmetria fogalma a 20. században a társadalomtudományokban is megjelent (egyensúlyi elvek, gazdasági ciklusok stb.). Jelentős magyar hagyományok is kötődnek ehhez a fogalomhoz: Bartók Bélától Wingner Jenőig, Viktor Vasarelytől Makovecz Imréig.
A társaság három-évenként szervez tudományos-művészeti kongresszusokat, ahol az előadások mellett kiállítások és koncertek is vannak:
Budapest, 1989, (2) Hirosima, 1992, (3) Washington D.C., 1995, (4) Haifa, 1998, (4) Sydney, 2001, (5) Tihany, 2004, (6) Buenos Aires, 2007, (7) Gmünd/Salzburg, 2010, (8) Kréta, 2013, (9) Adelaide, 2016, (11) Kanazawa, 2019, (12) Porto, 2022
Ezek mellett rendszeresen szervez kongresszus-közi konferenciákat is: Tsukuba Science City, 1994 és 2000, Brüsszel 2002, Lviv / Lemberg , 2008, Wroclaw és Krakkó, 2009, Budapest és Veszprém, 2012 stb.
A rendezvényeken az alapvető cél nemzetközi együttműködések létrehozása, amelyben gyakran távoli területek képviselői interdiszcipinális és interkulturális keretekben foglalkoznak korunk komplex problémáival. Fontos a történeti szemlélet is (amelyet a szimmetria ókori gyökerei is hangsúlyoznak): régi, gyakran elfeledett értékek felszínre hozása, közös értelmezés ill. egymástól tanulás és tapasztalás, értékteremtés (lásd pl. a népzene és a népi építészet szerepét a modern művészetekben).
A társaság tagjai között vezető művészek és tudósok vannak: építészek, formatervezők, zeneszerzők, matematikusok, fizikusok és kémikusok. Tiszteletbeli tagja volt a Nobel-díjas fizikus Wigner Jenő, egy másik tagja Danny Shechtman – az 1998-as kongresszus házigazdája – később kémiai Nobel-díjat kapott a kvázikristályok felfedezéséért (a díjat egyedül kapta, ami csak ritkán fordult elő az utóbbi évtizedekben). 2025-ben ő lesz az elnöke a következő kongresszusnak.